Standaard dienstverlening

Standaard dienstverlening

Indien u de salarisadministratie aan ons wilt uitbesteden, spreken wij vooraf een all-in tarief per salarisstrook met u af. De volgende diensten zijn hierin inbegrepen;

 • Online werkgeversportaal
 • Salarisstroken per vier weken, maand of kwartaal voorzien van uw eigen logo en de jaaropgaven.
 • Journaalpost op basis van uw eigen grootboekrekeningschema, eventueel per afdeling, kostenplaats, kostendrager of medewerker. Daarnaast zijn er diverse koppelingen met boekhoudsoftware mogelijk.
 • Status van de loonaangifte, het te betalen bedrag en het bijbehorende betalingskenmerk.
 • SEPA-bestand, betaallijst, loonstaat, verzamelloonstaat, overzicht t.b.v. de werkkostenregeling, brancheoverzicht en verder aan te vullen naar eigen wensen.
 • Gegevens ten behoeve van het opstellen van uw jaarrekening, eventueel kan ook aan uw accountant toegang worden verstrekt tot uw salarisgegevens.
 • HR documenten, met interessante managementinformatie van uw werknemersbestand, de salarissen en de bijbehorende werkgeverslasten.
 • Mutatieformulieren t.b.v. wijzigingen in stamgegevens van uw werknemers en periodieke salarismutaties, welke uitvoerig door ons worden gecontroleerd voordat deze worden doorgevoerd in de salarisadministratie .
 • Online werknemersportaal
 • Salarisstroken en jaaropgaven
 • Diverse (automatische) signaleringen, zoals leeftijdsverhogingen, dienstjubilea, einddata arbeidsovereenkomsten.
 • Aan- en afmelden van uw werknemers bij het (bedrijfstak)pensioenfonds(indien gewenst).
 • Pro forma berekeningen.
 • Telefonische ondersteuning m.b.t. aan de salarisadministratie gerelateerde vragen.